قطره کولیکز 30 میلی لیتر ویتان ColicEZ

قیمت اصلی 46,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

زینک پلاس 10 میلی گرمی ب کمپلکس دانا Zinc Plus

قیمت اصلی 135,450 تومان بود.قیمت فعلی 125,000 تومان است.

ویتامین سی پلاس 10 میلی گرم زینک آپوویتال

قیمت اصلی 100,280 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.

کپسول آوودین هولیستیکا AVODIN

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 220,000 تومان است.

ماکاویت اف مخصوص بانوان یوروویتال Macavit F

قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 264,510 تومان است.

کپسول ماکاویت ام یورو ویتال Macavit M

قیمت اصلی 294,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.